Hvor lidt eller hvor meget skal en pakke indeholde, før man kan kalde det en KULTURPAKKE?

For nogle vil en musikoplevelse i forsamlingshuset med kaffe og kage være nok til, at de oplever det som en kulturpakke, og for andre skal en kulturpakke bestå af en cocktail af kunst-, musik- og madoplevelse, hvor også transport til og fra oplevelsen skal være med, for at kalde det en Kulturpakke.

Svaret vil således være ligeså forskellig, som der er kulturildsjæle og kulturbrugere til, og alle holdninger er korrekte, da det er oplevelsen og ikke mængden af tilbud på samme tid, der er afgørende.

I de kulturpakker projektet involverer sig i, er det et mål i sig selv, at prøve hele paletten, for derigennem at få erfaringer fra alle typer af kulturpakker.

Kulturpakkerne projektet involverer sig i vil løbende blive beskrevet her på siden, men du skal videre til de 3 kommuners kulturkalendre, for at finde de faktuelle informationer omkring arrangementerne. Dem - og alle øvrige kulturarrangementer - finder du under

 

De første 3 kulturpakker i projektet blev gennemført i november 09, hvor Lasse & Mathilde gav koncerter i de 3 kommuner, og erfaringerne fra disse koncerter finder du under ovenstående link; Lasse & Mathilde

De næste 16 kulturpakker, som alle gennemføres i foråret 2010, finder du under ovenstående link: Kulturpakker forår 2010   

I idébanken kan du hente inspiration, hvis du ønsker fornyelse eller gode ideer til, hvordan landsbyen kommer igang med at skabe sig en identitet.

Der indlægges løbende fra konkrete arrangementet i takt med, at de afholdes.

Du finder Idébanken under Kulturpakker

 

Videnbanken er stedet, hvor du kan følge forankringen af projekt KILD og hvor du løbende kan hente tjeklister, gode råd og konkrete anvisninger på, hvordan du sikrer at de kulturelle aktiviteter I har planer om, har de bedste betingelser for at blive en succes.

Du finder Videnbanken under kulturpakker 

Nordjysk Webdesign