PROJEKTET

Kultur i Landdistrikterne

er afsluttet i 2010

Men kulturen i landdistrikterne er absolut ikke afsluttet... den er først lige begyndt i de landsbysamfund, der via projektet for første gang tog udfordringen med et større kulturarrangent op.

Kig videre under de forskellige link, hvor faktuelle oplysninger mix´es med erfaringer og hvor du via mødereferater kan følge processen.

Husk også, at du her finder arrangørmanualen, som er dit unikke værktøj til at være arrangør af kulturarrangementer.

Har du spørgsmål kan de 2 kommuners Kultur og Fritidsforvaltninger kontaktes, og du skal konkret tale med Jens Lykke (Mariagerfjord), Arne Arildsen (Rebild) og Else Berntsen (Vesthimmerland).

Du er også velkommen til at kontakte tovholder på projektet; Jan Vestergaard på 2447 9969, der vil guide dig videre.

 

I idébanken kan du hente inspiration, hvis du ønsker fornyelse eller gode ideer til, hvordan landsbyen kommer igang med at skabe sig en identitet.

Der indlægges løbende fra konkrete arrangementet i takt med, at de afholdes.

Du finder Idébanken under Kulturpakker

 

Videnbanken er stedet, hvor du kan følge forankringen af projekt KILD og hvor du løbende kan hente tjeklister, gode råd og konkrete anvisninger på, hvordan du sikrer at de kulturelle aktiviteter I har planer om, har de bedste betingelser for at blive en succes.

Du finder Videnbanken under kulturpakker 

Nordjysk Webdesign